Οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ προχώρησαν σε δραστηριότητες φροντίδας των λαχανοκομικών ειδών που σπάρθηκαν ή μεταφυτεύθηκαν σε προγενέστερο στάδιο. Οι κύριες ασχολίες των μαθητών ήταν η απομάκρυνση των ζιζανίων και η άρδευση, αμφότερες εξαιρετικά σημαντικές για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των λαχανοκομικών ειδών. Η συνεχής επαφή των παιδιών με τα φυτά λόγω της ανάγκης για καθημερινή φροντίδα, προσέφερε τη δυνατότητα για παρατήρηση και καταγραφή των αλλαγών που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη, ενισχύοντας έτσι τις ήδη κατεκτημένες  γνώσεις φυσιολογίας φυτών.

20170403_104244 20170403_083552 20170328_092900 20170330_101505 20170330_102222 20170328_092743

Κράτα το