Εστιάζοντας στον τομέα της πρωτογενής παραγωγής, κάποια από τα μαθήματα του  εργαστηρίου Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος αφιερώθηκαν στην παρουσίαση της οργάνωσης και των συνθηκών μιας επαγγελματικής αγροτικής εκμετάλλευσης. Πέρα από τις πληροφορίες που προσφέρθηκαν διαθεματικά στα παιδιά εντός της τάξης, οι μαθητές του εργαστηρίου επισκέφτηκαν παρακείμενα αγροτεμάχια προκειμένου να προσδιορίσουν το εύρος μιας γεωργικής μονάδας και την εργασία που απαιτείται μέχρι να προκύψει το στάδιο της συγκομιδής.

20170403_101855_HDR 20170403_101748 20170403_101032 20170403_101720 20161206_121742