Οι μαθητές του εργαστηρίου Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος προχώρησαν σε δραστηριότητες οικοδόμησης γνώσεων σχετικά με τα φρούτα ως βασικά προϊόντα των φυτικών οργανισμών. Παιχνίδια μνήμης με κάρτες, ειδικά κολάζ κατάταξης φρούτων και άλλες ανάλογες δραστηριότητες επιλέχθηκαν προκείμενου τα παιδιά να προσδιορίσουν τα κυριότερα φρούτα της ελληνικής γης και να αντιληφθούν τη φυτική τους προέλευση. Παράπλευρα επιδιωκόμενα οφέλη της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής θεματικής ήταν οι αναφορές στο δευτερογενή τομέα επεξεργασίας και μεταποίησης φρούτων, ως σημαντικό κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικός δραστηριότητας.

20170403_102435_HDR 20170403_102414  20161205_10595020170403_102242