Στο πλαίσιο λειτουργίας του εργαστηρίου Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ προχώρησαν σε σπορά λαχανοκομικών ειδών στους χώρους του θερμοκηπίου του σχολείου. Αρχικά έγινε προετοιμασία της σποροκλίνης προκειμένου ο σπόρος/ο βολβός να τοποθετηθεί σε μια ομοιόμορφη, ιδανική στρώση χώματος η οποία θα είναι απαλλαγμένη από φυτικά υπολείμματα. Κατόπιν σπάρθηκαν κατά κύριο λόγο σπανάκι, σκόρδο, κρεμμύδι. Κατά τη διάρκεια της σποράς παρουσιάστηκαν στους μαθητές βασικές γνώσεις φυσιολογίας φυτού (στάδια ανάπτυξης, παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός φυτικού οργανισμού, εγγενής πολλαπλασιασμός). Επιπρόσθετα, έγινε συζήτηση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ αυτού του είδους σποράς (απευθείας σε αγροτεμάχιο) και της σποράς σε δίσκους, η οποία πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα (εκμετάλλευση/μετασχηματισμός προϋπάρχουσας γνώσης).

20161118_105628 20161108_091408 20161104_115904