Οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ προχώρησαν σε μεταφύτευση των λαχανοκομικών ειδών που σπάρθηκαν σε προγενέστερο στάδιο σε δίσκους. Αρχικά έγινε προετοιμασία της σποροκλίνης προκειμένου το φυτό να τοποθετηθεί σε μια ομοιόμορφη, ιδανική στρώση χώματος η οποία θα είναι απαλλαγμένη από φυτικά υπολείμματα. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας έγινε αναφορά σε όλους τους κανόνες μεταφύτευσης καθώς ενώ παρουσιάστηκαν εκ νέου γνώσεις σχετικά με τη φυσιολογία των φυτών (φάσεις ανάπτυξης, παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη φυτικών οργανισμών, κτλ).

20161125_111831 20161125_111654 20161108_091423