Οι μαθητές του εργαστηρίου Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος προχώρησαν σε δραστηριότητες οικοδόμησης βασικών γνώσεων σχετικά με τον κύκλο ζωής των φυτικών οργανισμών κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους. Η εν λόγω εκπαιδευτική παρέμβαση είχε διαθεματικό χαρακτήρα (στοιχεία από τα μαθήματα της γλώσσας και των εικαστικών). Εκτός από μεταβολές που αφορούν στη φυσιολογία του φυτού (πτώση φύλλων, διατήρηση υπόγειου μέρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κτλ) υπήρξε εστίαση στα παραγόμενα φυτικά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά) ανά εποχή. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες έγινε μια πρώτη διερεύνηση του γνωστικού πεδίου διαχείρισης αγροτικών προϊόντων.

20161110_122245 20161110_122158 20161104_11113720161110_120721  20161104_111140 20161104_111332 20161104_111130 20161031_111231