Οι μαθητές του εργαστηρίου Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος προχώρησαν σε δραστηριότητες οικοδόμησης γνώσεων σχετικά με την ανακύκλωση εστιάζοντας στον τρίτο άξονα ονοματοδοσίας του εργαστηρίου (Περιβάλλον). Στο πλαίσιο καλλιέργειας της «Περιβαλλοντικής Ιδιότητας του Πολίτη» (Environmental Citizenship)  τα παιδιά επεξεργάσθηκαν έντυπο υλικό σχετικά με την ανακύκλωση, κατέκτησαν γνώσεις διαχείρισης απορριμμάτων  και ολοκλήρωσαν τον θεματικό κύκλο με δημιουργία κολάζ και αφισών.

 

20161104_111351 20161031_105639

Κράτα το