Οι μαθητές του εργαστηρίου Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος δημιούργησαν ταμπέλες για τα σπορεία καθώς και άλλο έντυπο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του μαθήματος. Παράλληλα με τη δημιουργία της ετικέτας του, παρουσιάσθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε φυτού προκειμένου οι μαθητές να κατακτήσουν βασικές γνώσεις για τους φυτικούς οργανισμούς που αναπτύσσονται στο χώρο του θερμοκηπίου.

20161018_102559 20161013_103829 20161025_100042