ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Ταχ. Δ/νση: ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τ.Κ. – Πόλη: 61100, Κιλκίς
Πληροφορίες: E.TEΧΛΙΚΙΔΟΥ
Τηλέφωνο: 2341075340
Τηλεομοιοτυπία: 2341075341
Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/ergeidkil/
e-mail: mail@eek .kil.sch.gr

Κιλκίς,19/10/2016

Αρ. Πρωτ:275

ΠΡΟΣ: Γραφεία Γενικού Τουρισμού

ΚΟΙΝ.:Γραφείο Καινοτόμων Σχολικών Δραστηριοτήτων

ΥΠΟΨΗ: κ. Ι. Λιναρδάκη

 

ΘΕΜΑ: « Νέα Ανάρτηση Προμήθειας Αεροπορικών, Οδικών και συνδυασμών αυτών Εισιτηρίων Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, λόγω αλλαγής ημερομηνίας επιστροφής. »

        Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο          Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Κιλκίς, προγραμματίζεται εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Στην επίσκεψη θα συμμετέχουν τρεις (3) εκπαιδευτικοί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ:

Αναχώρηση από: Θεσσαλονίκη

Προορισμός: Κωνσταντινούπολη Τουρκίας

Εκπαιδευτικοί: Τρεις (3)

Ημερομηνία Αναχώρησης: 20 Νοεμβρίου 2016 (ΚΥΡΙΑΚΗ)

Ημερομηνία Επιστροφής: 25 Νοεμβρίου 2016 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

 Η προσφορά αφορά τη μετακίνηση από τη Θεσσαλονίκη στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας με επιστροφή για τρία (3) άτομα.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία γενικού τουρισμού να υποβάλλουν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κιλκίς, κλειστή προσφορά μέχρι και 20-10-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ. Μαζί με την προσφορά θα κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση, ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας , το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Παρακαλείται, όπως μας αποστείλετε τις  αντίστοιχες προσφορές των εισιτηρίων οδικώς, αεροπορικώς και συνδυασμό αυτών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Με εκτίμηση,

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ