Οι μαθητές/τριές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς, πρόκειται να πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στο Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων του Ν. Κιλκίς την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015. Θα θέλαμε να μας δώσετε την προσφορά σας προκείμενου να γίνει η μεταφορά των μαθητών/τριων η οποία έχει προγραμματισμένη αναχώρηση στις 08:15πμ και επιστροφή στις 12:30μμ.

Ο συνολικός αριθμός των μαθητών είναι τριανταπέντε (30) και ο αντίστοιχος αριθμός των συνοδών εκπαιδευτικών είναι δεκαοχτώ (20).

Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία ταξιδίων καλούνται να αποστείλουν την κλειστή προσφορά τους μέχρι την Πέμπτη 9 Απριλίου 2015 και ώρα 13:00μμ. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό σας γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.