Η Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές/τριες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κιλκίς, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τo Διευθυντή κύριο Ανδ. Λέφα και το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς ,για την ευγενική συνδρομή τους στην αγορά σχολικών ημερολογίων.