Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους υπάλληλους στην Εφορία Κιλκίς, για την άμεση ανταπόκρισή τους στη λαχειοφόρο του σχολείου μας, με σκοπό την απόκτηση σχολικού λεωφορείου.

Ευχαριστούμε τους υπάλληλους στην Εφορία Κιλκίς και ελπίζουμε να τους έχουμε στο πλευρό μας σε κάθε δράση και προσπάθειά μας.