Ευχαριστούμε την «Αυγοδιατροφική», που εδρεύει στη Νέα Σάντα, Κιλκίς για την προσφορά της προς το σχολείο μας, να παρέχει αυγά για τους μαθητές μας και τα εργαστηριακά μαθήματα που πραγματοποιούμε στο σχολείο μας. Προσφορές όπως αυτή, είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς γιατί ενισχύουν το έργο μας και την προσπάθεια μας. Σας ευχαριστούμε πολύ!