Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορές για σταθερό υπολογιστή, tablet, ipad, φορητό υπολογιστή, τον εξής εξοπλισμό: για τους μαθητές του σχολείου μας.

 

Στα πλαίσια ενημέρωσης, για παροχή εξοπλισμού, στους μαθητές του σχολείου μας, σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικολογικής Διαχείρισης Τμήμα Γ’-Εκτέλεση Π.Δ.Ε. της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ σας παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομική προσφορά για κάθε ένα από τα εξής υλικά:

  1. Φορητό Η/Υ.
  2. Σταθερό  Η/Υ.
  3. tablet.
  4. ipad.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν κλειστή την προσφορά τους στο σχολείου μέχρι τις 03/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 23410-75340

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

H Διευθύντρια

                                                                                                                                                             Ελένη Τεχλικίδου