– Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε εκκλησιασμός των Παιδιών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., στα πλαίσια της εορτής του Αγ. Δημητρίου.

 – Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η παρέλαση των παιδιών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.