Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις δράσεις του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2013-2014, ήταν:

 

Ονοματεπώνυμο

 

Ειδικότητα

Τεχλικίδου Ελένη

ΠΕ 11.50

Καραστογιαννίδου Ιωάννα

ΠΕ 02.50

Δόβας Αθανάσιος

ΠΕ 16.01.50

Μυστιλιάδου Αθηνά

ΠΕ 11.50

Κεχαγιά Μαργαρίτα

ΠΕ 18.12.50

Μανώλης Ευάγγελος

ΠΕ 14.05.50

Κοφινάς Αθανάσιος

ΠΕ 18.36.50

Γκαράνη Στέλλα

ΠΕ 10.50

Κατραμάδα Σταματία

ΠΕ 10.50

Σκρίνου Μαριάνθη

ΠΕ 13.50

Μουρελάτου Κλειώ

ΠΕ 20.50

Πράντζου Μαρία

ΠΕ 03.50

Βρακάς Γεώργιος

ΠΕ 03.50

Αντωνιάδης Γεώργιος

ΠΕ 04.50

Καρακίδης Σάββας

ΠΕ 30

Ορφανίδου Νικολέτα

ΠΕ 21

Μιχαλάκη Χρύσα

ΠΕ 23

Λούβαρη Ελευθερία

ΔΕ 01