Αρχική » KA1 action

Αρχείο κατηγορίας KA1 action

Teacher training at learners’ assessment and digital tools

KA1 School Education 2015-1-EL01-KA101-013558
The project “Teacher training at learners’ assessment and digital tools” is implemented by a consortium of Directorate of Secondary Education in the Dodecanese and two secondary schools, Secondary School of Gennadi and 4th Upper Secondary School of Rhodes.
The project aims at teachers’ training in two modules
A) Learners’ assessment
B) Digital tools

The objective of learners’ assessment training is to acquire knowledge and competences relevant to alternative forms of assessment, their interconnection with exams and learners’ evaluation and the assessment of individual skills not included in curriculum subjects. A second objective is the differentiated organization of teaching and learning in the framework of exams along with implementation of innovative teaching practices and activities that reinforce individual and social development of learners and create positive school climate.

Training programme Portugal 7-14 April 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑ1 Επιμόρφωση σε αξιολόγηση μαθητών και ψηφιακές εφαρμογές

Το σχέδιο «Επιμόρφωση σε αξιολόγηση μαθητών και ψηφιακές εφαρμογές» υλοποιείται από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Γενναδίου και το 4ο Λύκειο Ρόδου.

Το σχέδιο στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε δύο θεματικές ενότητες:

Α) Αξιολόγηση μαθητών

Β) Ψηφιακές εφαρμογές

Στόχος της επιμόρφωσης για την αξιολόγηση των μαθητών είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης, η σύνδεσή τους με το εξεταστικό σύστημα και τη σχολική επίδοση και η αξιολόγηση ατομικών δεξιοτήτων και κλίσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε γνωστικά αντικείμενα. Ένας δεύτερος στόχος είναι η διαφορετική οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης στα πλαίσια του εξεταστικού συστήματος, σε συνδυασμό με την υλοποίηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων και δράσεων που θα ενισχύσουν την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών και τη δημιουργία θετικού παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο. (περισσότερα…)

Πρόγραμμα επιμόρφωσης Βέλγιο

Πρόγραμμα

Arrival to Turnhout on Sunday afternoon or evening.

Welcome drink at the city market of Turnhout at 8.30 pm.

Monday – Breakfast in the Hotel

09.30 Welcome meeting in the Town Hall of Turnhout

10.30 Tour around the historical town of Turnhout

11.15 Welcome by MSc Gert Hurkmans, the Principal of the Taxandria cvo Turnhout

11.30 Presentation of the Taxandria cvo Turnhout, its history and activities

12.00 Lunch

13.30 Mrs Erna Wagemans, Coodinator Departement Dutch for foreigners Taxandria cvo Turnhout – Structure of language courses in formal learning

14.00 Visit to the class of Dutch for adult forreigners (+18), discussion with teachers and students (Institute Taxandria cvo Turnhout)

16.00 Presentations. Student assessment and educational system.

19.30 Dinner restaurant (περισσότερα…)

Artsteps

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού  artsteps

Η συμμετοχή μου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+KΑ1 που υλοποιήθηκε από 16 έως 23  Οκτωβρίου 2016  στην πόλη Turnhout σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων CVO με τίτλο «Αξιολόγηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ψηφιακές εφαρμογές» αποτέλεσε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική εμπειρία.

geo1

 

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση του προγράμματος περιλάμβανε:

  • καθημερινή παρακολούθηση διαλέξεων και μαθημάτων
  • επίσκεψη χώρων και οργανισμών,
  • συμμετοχή σεworkshops (με εργασίες, test-φύλλα αξιολόγησης καθώς και παιχνίδι ρόλων–role playing)
  • ανταλλαγή απόψεων και εκπαιδευτικού υλικού

(περισσότερα…)

Visit at Belgium

Για να σας ενημερώνουμε

Translate

free hit counter
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση