Ανάγνωση με στεφάνι

Η ευχάριστη ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη  όπως και η ένταξη του παιχνιδιού στη διδακτική πράξη αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών. Σήμερα τα παιδιά έτρεξαν γύρω από το στεφάνι με τη συνοδεία μουσικής. Μόλις η μουσική σταματούσε σταματούσαν κι εκείνα μπροστά από μια λέξη την οποία στη συνέχεια τη διάβαζαν. Το παιχνίδι αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους και σε μεγαλύτερες τάξεις (π.χ. Ποια παιδιά στέκονται μπροστά από μια λέξη που δείχνει πουλί, φαγητό, παιχνίδι ,ουσιαστικό, ρήμα ).