Παιχνίδι – Quiz Kahoot

Στο τέλος της ημερίδας οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου είχαν την ευκαιρία να διαγωνιστούν σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι – quiz. Οι ερωτήσεις του αφορούσαν τη θεματολογία της ημερίδας και οι απαντήσεις περιέχονταν εν μέρει στις βίντεο-συνεντεύξεις και στις υπόλοιπες παρουσιάσεις της ημερίδας. Η συμμετοχή ήταν ομαδική. Συμμετείχαν όλα τα τμήματα του σχολείου (23) από τους υπολογιστές των αιθουσών τους καθώς και οι εκεί παρόντες/ες εκπαιδευτικοί.