Έργα με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ

Μετά από ενδελεχή έρευνα, δημιουργήθηκε παρουσίαση (power point) με τίτλο: Έργα με συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στην συγκεκριμένη παρουσίαση γίνεται επίσης αναφορά και στο δίκτυο ΝΑΤURA καθώς και στις προστατευόμενες περιοχές στην περιφέρεια μας (ΠΑΜΘ)