Εκπαιδευτικές Δράσεις

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια συνοπτική παρουσίαση των  δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος μας κατά την διάρκεια της φετινής  σχολικής χρονιάς στο παρακάτω Βίντεο