Κουΐζ με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι μαθητές της Α τάξης δημιούργησαν διάφορα κουΐζ με θέμα την ευρωπαϊκή ένωση, στην συνέχεια ομάδα μαθητών του προγράμματος επέλεξαν και κατηγοροποιήσαν τις ερωτήσεις με τις οποίες δημιούργησαν το παρακάτω κουΐζ

https://forms.gle/b8b7cCXs7sVeCdrx6