Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ – ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

1. ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τον δάσκαλο Ηλία Ηλιάδη

2. ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ -ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ από το 17ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!! 
Λένε ότι ο Θησέας παρακίνησε τους κατοίκους της Αττικής να εγκατασταθούν στην Αθήνα. Τελευταίος βασιλιάς ήταν ο Κόδρος. Μετά από αυτόν κυβέρνησαν οι άριστοι, οι οποίοι, για να ησυχάσει ο τόπος από τις διαµαρτυρίες των πολιτών, ανέθεσαν στο ∆ράκοντα να καταγράψει τους νόµους.

Oι παλιοί κάτοικοι της Αττικής δε ζούσαν όλοι σ’ ένα µέρος. Μερικοί κατοικούσαν στις ορεινές περιοχές, ενώ οι περισσότεροι είχαν εγκατασταθεί στις µικρές εύφορες πεδιάδες και στην παραλία.

Εκείνος που τους παρακίνησε να συγκεντρωθούν και να κατοικήσουν όλοι µαζί ήταν ο ξακουστός βασιλιάς Θησέας. Έτσι άρχισε σιγά σιγά γύρω από την Ακρόπολη να δηµιουργείται η Αθήνα. Για να θυµούνται µάλιστα οι Αθηναίοι αυτό το γεγονός, γιόρταζαν τα Παναθήναια, την πιο µεγάλη γιορτή τους.

Αργότερα, οι ∆ωριείς που είχαν εγκατασταθεί στην Πελοπόννησο, θέλησαν να καταλάβουν την Αθήνα. Για να είναι µάλιστα πιο σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν, ρώτησαν το µαντείο των ∆ελφών.

  Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε τη συνέχεια της αφήγησης!!! 

 

Το µαντείο απάντησε ότι θα πετύχαιναν το σκοπό τους, αν δε σκοτωνόταν ο βασιλιάς της Αθήνας. Μόλις το έµαθε ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Κόδρος, ντύθηκε βιαστικά µε ρούχα χωρικού και τράβηξε για το στρατόπεδο των ∆ωριέων. Εκεί συνάντησε δυο στρατιώτες και τους επιτέθηκε. Αυτοί όµως αµύνθηκαν και κατάφεραν να τον σκοτώσουν. Την άλλη µέρα οι Αθηναίοι ζήτησαν να θάψουν το νεκρό βασιλιά τους. Τότε οι ∆ωριείς κατάλαβαν τι λάθος είχαν κάνει. Η Αθήνα όµως είχε σωθεί.

Μετά τον Κόδρο, οι Αθηναίοι δεν έκαναν άλλο βασιλιά. Την εξουσία πήραν οι ευγενείς και το πολίτευµα έγινε αριστοκρατικό.

Το έδαφος όµως της Αττικής ήταν φτωχό και δεν έφτανε να θρέψει τους κατοίκους. Πολλοί ήταν χρεωµένοι και διαµαρτύρονταν. Στο δικαστήριο που πήγαιναν δεν έβρισκαν δίκιο, γιατί οι νόµοι ήταν άγραφοι και οι δικαστές ευγενείς. Για να σταµατήσει η αναστάτωση, οι ευγενείς ανέθεσαν στο ∆ράκοντα να γράψει τους νόµους (624 π. Χ.). Oι νόµοι όµως του ∆ράκοντα ήταν τόσο σκληροί, που κάποιοι είπαν ότι ήταν γραµµένοι µε αίµα.

3. Μάθετε για το μύθο και την ιστορία πίσω από το μύθο: 

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ