Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ – 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  • Να ξεχωρίζουμε τις εγκλίσεις του ρήματος

Οι μορφές που παίρνει το ρήμα για να φανερώσει πώς θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτό που σημαίνει (το ρήμα) λέγονται εγκλίσεις. Με άλλα λόγια υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι για να πούμε το ίδιο πράγμα ανάλογα με το πώς θέλουμε να το παρουσιάσουμε κάθε φορά. Οι τρόποι αυτοί, οι εγκλίσεις, είναι τρεις: η οριστική, η υποτακτική και η προστακτική.

– Η οριστική φανερώνει αυτό που σημαίνει το ρήμα σαν κάτι βέβαιο και πραγματικό. Παίρνει άρνηση δε(ν).

             π.χ. Το Σάββατο θα πάω μια εκδρομή. Δεν έχω δουλειές στο σπίτι.

– Η υποτακτική φανερώνει αυτό που σημαίνει το ρήμα σαν κάτι που θέλουμε ή περιμένουμε να γίνει. Παίρνει άρνηση μη(ν).

             π.χ. Ας ξεκουραστούμε λίγο. Να μην μας πάρει η νύχτα, όμως.

– Η προστακτική φανερώνει αυτό που σημαίνει το ρήμα σαν προσταγή, επιθυμία, ευχή. Έχει μόνο β΄ενικό και β΄πληθυντικό πρόσωπο.  Παίρνει άρνηση μη(ν).

         π.χ.  Πιαστείτε καλά από τα χερούλια. Μην σκύβετε κάτω.

 

  • Να χρησιμοποιούμε και να κλίνουμε επίθετα σε –ης, -ης, -ες και θηλυκά ουσιαστικά σε –ος

Επίθετα σε –ης, -ης, -ες

Ÿ Το αρσενικό και το θηλυκό κλίνονται με το ίδιο τρόπο.

Ÿ Η γενική του ενικού και του πληθυντικού έχουν το ίδιο τύπο και στα τρία γένη.

         γεν. ενικού   -ους                γεν. πληθυντικού    -ων

Ÿ Στα επίθετα σε –ης, -ης, -ες δεν είναι εύχρηστη η κλητική.

Ενικός Αριθμός                              Πληθυντικός Αριθμός                                              

ο/η διεθνής – το διεθνές                              οι διεθνείς – τα διεθνή

του/της/του διεθνούς                                  των διεθνών

τον/την διεθνή – το διεθνές                          τους/τις διεθνείς – τα διεθνή

Θηλυκά ουσιαστικά σε – ος

Τα θηλυκά ουσιαστικά σε –ος έχουν τις ίδιες καταλήξεις με τα αρσενικά σε –ος:

Ενικός αριθμός                             Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική             – ος                                                   – οι

Γενική                     – ου                                                   – ων

Αιτιατική                 – ο                                                    – ους

Τα προπαροξύτονα θηλυκά ουσιαστικά σε –ος κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα, στη γενική ενικού και στη γενική και αιτιατική πληθυντικού.

 

Ενικός αριθμός                             Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική     η είσοδος                                      οι είσοδοι

Γενική            της εισόδου                                  των εισόδων

Αιτιατική        την είσοδο                                    τις εισόδους

 

 

  • Να αναγνωρίζουμε τα αριθμητικά επίθετα

Τα αριθμητικά επίθετα διακρίνονται σε απόλυτα, τακτικά, αναλογικά και πολλαπλασιαστικά.

ΕΙΔΟΣ                                    ΦΑΝΕΡΩΝΟΥΝ

απόλυτα                          ορισμένο πλήθος

τακτικά                           τη θέση που παίρνει κάτι σε μια σειρά

πολλαπλασιαστικά            από πόσα μέρη αποτελείται κάτι

και έχουν κατάληξη –πλός, -πλή, -πλό

αναλογικά                        πόσες φορές είναι μεγαλύτερο κάτι από κάποιο

άλλο, έχουν κατάληξη –πλάσιος, -πλάσια, -πλάσιο

 

Τα απόλυτα αριθμητικά από το 13 ως το 19 γράφονται με μια λέξη

Τα τακτικά αριθμητικά από το 13 και μετά γράφονται με δύο λέξεις.

 

  • Να αναγνωρίζουμε τα επιρρήματα:
  • Είναι άκλιτες λέξεις
  • Συνοδεύουν τα ρήματα και τα προσδιορίζουν
  • Δίνουν πληροφορίες για το ΠΟΥ, ΠΟΤΕ, ΠΩΣ και ΠΟΣΟ γίνεται κάτι, και χωρίζονται σε ΤΟΠΙΚΑ (πού;), ΧΡΟΝΙΚΑ (πότε;), ΤΡΟΠΙΚΑ (πώς;) και ΠΟΣΟΤΙΚΑ (πόσο;).

 

ΕΞΑΣΚΗΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΠΘΕΤΑ!!

επιθετα σε ης-ες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άντε, λίγο ακόμα

και τελευταία!

Και τώρα οι εγκλίσεις

Η οριστική

[slideboom id=728298&w=425&h=370]

Η υποτακτική

[slideboom id=642948&w=425&h=370]

Και…η προστακτική!

[slideboom id=728297&w=425&h=370]

Πρόσεξε!

[slideboom id=680599&w=425&h=370]

 

Να και τα επιρρήματα!

 

 

Σχετικά με Ελένη Παπαποστόλου

Δασκάλα στο 12o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΓΛΩΣΣΑ, Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ και χαρακτηρίσθηκε , , , , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.