Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3

ΑΣΚΗΣΗ – ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ-1

ΑΣΚΗΣΗ- ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ- 2

ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΣΚΗΣΗ – Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΣΚΗΣΗ – ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΣΚΗΣΗ – ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ-2

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ: Τι σημαίνει;

ΠΑΙΧΝΙΔΙ! ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ