15

Απόκτηση πτυχίου Αργυροχρυσοχοΐας σε δύο έτη σπουδών .
Οι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα τομέα εφαρμοσμένων τεχνών στην Β΄ λυκείου και ειδικότητας αργυροχρυσοχοΐας στην Γ΄ Λυκείου και τους παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.41