Δ/βάθμια Τεχν. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Παρεμβάσεις για τη ΔΤΕΕ

Ήμαστε χαρούμενα παιδιά και όλοι βρίσκαμε δουλειά μετά

Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ στις 26 Δεκεμβρίου 2012

Νικήτας Πατινιώτης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κατεβάστε την παρουσίαση: “Ήμαστε χαρούμενα παιδιά και βρίσκαμε δουλειά μετά” σε αρχείο pdf – Απόφοιτοι αξιολογούν το (και επαγγελματικό Λύκειό τους) ΕΠΛ το οποίο, παρ’ όλη τη δημοφιλία του, εξαφανίστηκε νωρίς από τον εκπαιδευτικό χάρτη ,

Κατηγορία Διημερίδα, Εισηγήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ήμαστε χαρούμενα παιδιά – και όλοι βρήκαμε δουλειά μετά

Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ στις 15 Δεκεμβρίου 2012

Απόφοιτοι αξιολογούν το (και επαγγελματικό Λύκειο τους) ΕΠΛ, το οποίο, παρ’ όλη τη δημοφιλία του, εξαφανίστηκε νωρίς από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Καθηγητής Νικήτας Πατινιώτης (Πάντειο Πανεπιστήμιο) Στην εισήγηση θα γίνει ανακοίνωση πρώτων αποτελεσμάτων ευρείας έρευνας για το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο. Το Λύκειο αυτό στόχευε στην ενιαιοποίηση επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης. Έγινε γρήγορα πολύ δημοφιλές, όμως […]

Κατηγορία Διημερίδα, Εισηγήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »