Δ/βάθμια Τεχν. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Παρεμβάσεις για τη ΔΤΕΕ

Στερεότυπα και προκαταλήψεις σε σχέση με τη Δ.Τ.Ε.Ε.

Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ στις 26/12/2012

Π. Χαραμής, ΚΕΜΕΤΕ, ΟΛΜΕ

Κατεβάστε την παρουσίαση: «Στερεότυπα και προκαταλήψεις σε σχέση με τη Δ.Τ.Ε.Ε.» σε αρχεί pdf

Αφήστε μια απάντηση