Δ/βάθμια Τεχν. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Παρεμβάσεις για τη ΔΤΕΕ

Πρόταση – σχέδιο για την επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Τ.Ε.Ε.)

Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ στις 26/12/2012

Νικόλαος Σκοταράς, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 ο4

Κατεβάστε την εισήγηση: «Πρόταση – σχέδιο για την επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Τ.Ε.Ε.)», σε αρχείο pdf

Αφήστε μια απάντηση