Δ/βάθμια Τεχν. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Παρεμβάσεις για τη ΔΤΕΕ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ στις 23/12/2012

Νικόλαος Σταθόπουλος, Εκπαιδευτικός, τμηματάρχης της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘΠΑ

Κατεβάστε την εισήγηση: «Προτάσεις για τον σχεδιασμό των Τεχνολογικών Λυκείων και των ΣΕΚ» σε αρχείο pdf

Αφήστε μια απάντηση