Δ/βάθμια Τεχν. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Παρεμβάσεις για τη ΔΤΕΕ

Τα αναλυτικά προγράμματα σε μια σύγχρονη και μαθητοκεντρική τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση

Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ στις 15/12/2012

Δρ. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.04

Θα παρέχονται στοιχεία από τα αναλυτικά προγράμματα χωρών με προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα και θα τονίζεται η ιδιαιτερότητα της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η εμπειρία μας μέχρι τώρα, αλλά και οι στατιστικές του ΥΠΑΙΘΠΑ, δείχνουν ότι οι μαθητές που επιλέγουν την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση έχουν μαθησιακές δυσκολίες και επομένως, χρειάζονται διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και περισσότερη υποστήριξη. Ο βασικός άξονας των αναλυτικών προγραμμάτων πρέπει να είναι ο μαθητοκεντρισμός, σύμφωνα με τις θέσεις που εκφράστηκαν για τη δομή και λειτουργία του Τεχνολογικού Λυκείου από το ΥΠΑΙΘΠΑ, με στοιχεία ποιοτικής και όχι ποσοτικής γνώσης. Η ποιοτική γνώση θα προκύπτει μέσω των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και των διδακτικών βιβλίων που θα τις υποστηρίζουν (π.χ., εκπαιδευτικά σενάρια, εποικοδομιστικές διδακτικές ακολουθίες, δομημένες διερευνητικές δραστηριότητες επίλυσης τεχνικών προβλημάτων, διερευνητικές εργασίες, μάθηση βασισμένη σε περιπτώσεις, κ.α.). Αυτά βέβαια, συνηγορούν στη μειωμένη διδακτική ύλη και στη βαθιά μελέτη των βασικών εννοιών και γνώσεων του τομέα που θα επιλέξει να σπουδάσει ο εκπαιδευόμενος. Η εργαστηριακή-πειραματική εμπειρία μέσω δραστηριοτήτων, που θα βασίζονται σε διερευνητικές καθοδηγούμενες ερωτήσεις και στη χρήση επαγωγικής συλλογιστικής, θα υποστηρίζει-ενδυναμώνει τους μαθητές στην οικοδόμηση της γνώσης τους ατομικά και συνεργατικά. Όταν ο μαθητής μάθει πως να μαθαίνει, ατομικά και συνεργατικά, τότε θα αντιμετωπίζει με περισσότερο ενδιαφέρον τη γνώση και θα συνεργάζεται αρμονικά με συνανθρώπους του στο μέλλον . Η πρόταση αυτή δεν ξεχωρίζει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, αλλά τα βλέπει ως ενιαίο μάθημα, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος της (θεωρητικής) γνώσης θα προκύπτει από τον πειραματισμό. Τελειώνοντας, θα ήθελα συλλήβδην να εκφράσω την άποψή μου, ως εξής: τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία πρέπει να μεταπηδήσουν από το «με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις» στο «με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τα ίδια γράμματα θα μάθεις«. Δηλαδή, τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού θα τις αναπληρώνουν τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία.


Αφήστε μια απάντηση