Δ/βάθμια Τεχν. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Παρεμβάσεις για τη ΔΤΕΕ

Η συναισθηματική και νοητική υποστήριξη των μαθητών της ελληνικής τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης δια μέσου της σύνδεσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών με τα κριτήρια αξιολόγησης και της αγοράς εργασίας

Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ στις 15/12/2012

Νικόλαος Σταμπολίδης, MSc, DEA, PhD, MA in Education, MA στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και την Εκπαιδευτική Πολιτική, Φυσικός -Ραδιοηλεκτρολόγος, ΠΕ12.10, Σχολικός Σύμβουλος

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, στις περισσότερες συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές στα πλαίσια επισκέψεων και διδασκαλιών στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, διατυπώνεται η άποψη ότι οι μαθητές έχουν πολλές αδυναμίες σε θέματα γενικής παιδείας. Οι συνέπειες είναι η χαμηλές επιδόσεις, η εγκατάλειψη, η αταξία, η αντίδραση κλπ.

Από την άλλη μεριά, τελευταία, ο αριθμός των μαθητών στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ αυξάνει, συγχρόνως, και η ανεργία των νέων καλπάζει, δεν υπάρχει δουλειά! Ακριβώς, αυτή η ανάγκη μας αναγκάζει να αλλάξουμε και να εισάγουμε παιδαγωγικές στην ΤΕΕ που να ενθαρρύνουν , να εμψυχώνουν, να παρακινούν, να δίνουν κουράγιο στους μαθητές μας για να διεκδικούν εργασία. Πρέπει να ακολουθηθούν παιδαγωγικές στο σχολικό περιβάλλον που σε συνδυασμό με ξεκάθαρα κριτήρια αξιολόγησης να εφοδιάζουν τους μαθητές, μελλοντικούς βοηθούς τεχνιτών,  με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Στην παρουσίαση διερευνάται ο ρόλος των  ‘μαθησιακών αποτελεσμάτων’ πχ. στον τομέα Ηλεκτρονικής, σε συνδυασμό με παιδαγωγικές και ριζικές αλλαγές του ΑΠΣ, βέβαια, με τα μάτια στραμμένα στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν απόψεις μαθητών – εκπαιδευτικών – γονέων  της ΕΠΑΣ, στα πλαίσια του διετούς προγράμματος αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, για τα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους υποστήριξης των μαθητών.

Αφήστε μια απάντηση