Δ/βάθμια Τεχν. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Παρεμβάσεις για τη ΔΤΕΕ

Η εξέλιξη των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) στο πλαίσιο της Δ.Τ.Ε.Ε.

Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ στις 15/12/2012

Λαγουδάκος Μιχάλης              Αρώνης Βαγγέλης                    Σταμούλος Κώστας

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12-05      Δντής ΕΠΑΣ Αμαρουσίου       Προιστάμενος Εκπ/σης ΟΑΕΔ

Η  Επαγγελματική Εκπαίδευση για άλλη μία φορά παρά τις καλές προθέσεις και μεγάλες διακηρύξεις οδηγήθηκε στην βαθμιαία απαξίωση, απευθυνόμενη σε ένα διαρκές φθίνον μαθητικό δυναμικό χαμηλής επίδοσης και απόδοσης.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποδεικνύουν σοβαρή μείωση του σχολικού πληθυσμού στη ΔΤΕΕ. Από τις 156.258 μαθητές το 2000 ( ποσοστό 42,20% ) που επέλεξαν τη ΤΕΕ, μόνο 101.107  μαθητές     ( ποσοστό 31,14% ) επέλεξαν το 2010 τις δομές τις  επαγγελματικής εκπαίδευσης, και από αυτούς μόνο το 17% προτίμησε τις ΕΠΑ.Σ.

Με την υπάρχουσα δομή δεν έχει λόγους ο μαθητής να επιλέξει τις ΕΠΑΣ.

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας απαιτούν δεξιότητες προσαρμογής στις συνεχείς αλλαγές, επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας. Η τεχνική γνώση που παρέχει η ΔΤΕΕ πρέπει να έχει ευρύτητα και όχι βάθος , για να μπορεί να προσαρμόζεται στις ταχύτατες, συνεχείς μεταβολές.

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να ενισχυθεί η γενική παιδεία και οι βασικές τεχνικές γνώσεις, ώστε ο κάθε μαθητής να αποκτά μια σοβαρή μορφωτική υποδομή αλλά και επαγγελματικά εφόδια, για να είναι ικανός εφόσον το επιθυμεί, είτε να συνεχίσει τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε να συνεχίσει σε μεταλυκειακή εξειδίκευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο για την απόκτηση αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το σύγχρονο τεχνολογικό λύκειο πρέπει να ενσωματώσει τα ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ σε μια ενιαία εκπαιδευτική δομή, η οποία θα διαθέτει πολλαπλές επιλογές .

Αφήστε μια απάντηση