Δ/βάθμια Τεχν. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Παρεμβάσεις για τη ΔΤΕΕ

Ήμαστε χαρούμενα παιδιά – και όλοι βρήκαμε δουλειά μετά

Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ στις 15/12/2012

Απόφοιτοι αξιολογούν το (και επαγγελματικό Λύκειο τους) ΕΠΛ, το

οποίο, παρ’ όλη τη δημοφιλία του, εξαφανίστηκε νωρίς από τον εκπαιδευτικό χάρτη.

Καθηγητής Νικήτας Πατινιώτης (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Στην εισήγηση θα γίνει ανακοίνωση πρώτων αποτελεσμάτων ευρείας έρευνας για το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο. Το Λύκειο αυτό στόχευε στην ενιαιοποίηση επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης. Έγινε γρήγορα πολύ δημοφιλές, όμως η λειτουργία του δεν διάρκεσε ούτε καν μια δεκαπενταετία.

Αρχικά θα παρουσιαστούν κάποιες κύριες παράμετροι οργάνωσης και πορείας του σχολείου, το οποίο στην πορεία ανάπτυξης του οδήγησε τους μαθητές του σε μια σημαντικότατη στροφή προς επαγγελματικούς Κλάδους εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στην αξιολόγηση που προέβησαν απόφοιτοί του για το λύκειο τους, τις εμπειρίες που βίωσαν σε αυτό, την εκτίμηση για τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησαν, ποιες πραγματικές προοπτικές τους δημιούργησε για τη ζωή τους.

Επιλέχθηκε η παρουσίαση αυτού του τμήματος των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αφού οι απόφοιτοι κάποιας εκπαιδευτικής δομής είναι προφανώς οι καλύτεροι αξιολογητές της. Η συλλογή του ερευνητικού υλικού έγινε με συνεντεύξεις σε βάθος τελειοφοίτων και αποφοίτων ΕΠΛ της Αθήνας και της επαρχίας.

Αφήστε μια απάντηση