Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Τι αφορά
Ο Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων είναι ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο
– την τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας,
– την τεχνική υποστήριξη /επισκευή /συντήρηση, και
– την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού μιας ή περισσοτέρων μηχανοποιημένων μονάδων παραγωγής ή επεξεργασίας.
Ωστόσο, κάτω από αυτό τον τίτλο μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάγεται ένα σύνολο διαφορετικών επαγγελματιών, που λαμβάνουν διαφορετικές άδειες άσκησης επαγγέλματος και έχουν διαφορετικές κύριες επαγγελματικές λειτουργίες, όπως ενδεικτικά συμβαίνει με τον ηλεκτρολόγο. Γι΄ αυτό το λόγο, το συγκεκριμένο περίγραμμα θεωρείται ότι αναφέρεται στους μηχανοτεχνίτες διεργασιών και όχι στους υπόλοιπους επαγγελματίες. Αναλόγως της ειδίκευσης του μπορεί να αναφέρεται ως Συντηρητής, Εφαρμοστής μηχανοτεχνίτης, Πρακτικός μηχανικός, Ψυκτικός κλπ.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Ο Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων είναι απαραίτητος σε όλα ανεξαιρέτως τα είδη βιομηχανικών οργανισμών. Ακόμα και σε βιομηχανικές μονάδες οι οποίες έχουν αναθέσει την τεχνική τους υποστήριξη σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικά συνεργεία (outsourcing), είναι ουσιαστικά βέβαιη η παρουσία έστω και μιας στοιχειώδους in-house τεχνικής υπηρεσίας. Οι κλάδοι όπου απασχολούνται οι τεχνικοί αυτοί αφορούν κάθε είδους εγκατάσταση, από μικρές βιοτεχνίες ή οικογενειακές επιχειρήσεις (σε πολύ μικρή κλίμακα μπορεί τον ρόλο αυτόν να τον παίξει και ο ίδιος ο χειριστής) μέχρι τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, όπου το επίπεδο κατάρτισης και εμπειρίας καθορίζει και το μέγεθος της ευθύνης και την θέση του στην ιεραρχία.
Σύμφωνα με στοιχεία, φαίνεται ότι η απασχόληση στο εν λόγω επάγγελμα, και κυρίως οι ειδικότητες των μηχανικών, εφαρμοστών και συντηρητών μηχανημάτων, έχει αυξηθεί κατά 20% το 2007 συγκριτικά με το 2002. Άλλες ειδικότητες σημείωσαν αύξηση της απασχόλησής τους της τάξης του 71% κατά το ίδιο διάστημα.
Οι προοπτικές απασχόλησης είναι ευνοϊκές λόγω της αυξητικής τάσης του αριθμού των ατόμων που ασκούν το επάγγελμα αυτό σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Επίσης, πολύ σημαντικός ευνοϊκός παράγοντας αποτελεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να ασκηθεί σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων από ποικίλους κλάδους της οικονομίας, ανάλογα και με την ειδικότητα του τεχνίτη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *