Επαγγελματικό Περίγραμμα Μηχανικού Αυτοκινήτων

Τι αφορά
Ο Μηχανικός Αυτοκινήτων προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εργασία που αφορά σε εργασίες :
επισκευής όλων των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου
συντήρησης όλων των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου
διάγνωσης / ανεύρεσης βλαβών όλων των συστημάτων κάθε τύπου αυτοκινήτου
ελέγχου καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων κάθε τύπου αυτοκινήτου.
Κατά συνέπεια ο Μηχανικός Αυτοκινήτων συντηρεί και επισκευάζει τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το διαφορικό καθώς και τα συστήματα–συμβατικά και σύγχρονα -τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης (συµπεριλαµβανόµενης και της ζυγοστάθµισης τροχών), πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτηση, ψύξης και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Αναλαμβάνει επίσης την εξαγωγή και επανατοποθέτηση αερόσακων αεροθαλάμων καθώς και τις εργασίες συντήρησης και επισκευής πάσης φύσεως συστημάτων κλιματισμού (air condition, climatair), όπως και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Οι τάσεις που επικρατούν στο επάγγελμα λόγω ραγδαίας τεχνολογικών εξελίξεων στο αυτοκίνητο είναι κάποιες ειδικότητες του επαγγέλματος να μειώνονται δραματικά (π.χ. τεχνίτες επισκευής εξαερωτήρων), ενώ ταυτόχρονα να δημιουργούνται «νέες» (όπως πχ. διαγνωστής βλαβών, χειριστής προγραμμάτων αποθήκης ανταλλακτικών, υποδοχέας αυτοκινήτων συνεργείου κ.ά.). Οι νέες τεχνολογίες που διαθέτουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα, επέβαλλαν την επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση όλων των ειδικοτήτων του κλάδου, αλλά και την απόκτηση νέου και ακριβού μηχανολογικού εξοπλισμού με αποτέλεσμα πολλά ανεξάρτητα συνεργεία να μην μπορούν να ακολουθήσουν τις πολλές και ταχείες με συνέπεια τη συρρίκνωση των μικρών αυτών επιχειρήσεων.Ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων επισκευής του αυτοκινήτου (συνεργεία, ηλεκτρολογεία, φανοποιεία/βαφεία), λειτουργούν με ημερομηνία λήξης (2010), λόγω αλλαγής χρήσεων γης κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και μη ύπαρξης συνθηκών και κινήτρων μετεγκατάστασης. Πολλοί (αυτο) – απασχολούμενοι στο επάγγελμα βρίσκονται στα όρια συνταξιοδότησης και ένα μεγάλο ποσοστό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (2 -3 χρόνια ) αναμένεται να απομακρυνθεί από τον ενεργό επαγγελματικό βίο.
Οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν αναπτυξιακή δυναμική είναι κυρίως :
Επιχειρήσεις με προγράμματα ανεύρεσης βλαβών
Επιχειρήσεις με τη διάγνωση βλαβών
Επιχειρήσεις / Συνεργεία κάθετης οργάνωσης
Επιχειρήσεις Τεχνικού Ελέγχου (Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).