Αξιολόγηση προσφορών Διδακτικής Επίσκεψης της 06-03-2012

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή ανέθεσε τη μετακίνηση των μαθητών

στο ταξιδιωτικό γραφείο «DIMAS TRAVEL» διότι η προσφορά του κρίθηκε ως η

πλέον συμφέρουσα για το ΕΠΑΛ Κρυονερίου.

Οι προσφορές που λάβαμε ήταν:
DIMAS TRAVEL : 90 € (με το ΦΠΑ)
MaltzarisGroup.LTD : 90 € (χωρίς το ΦΠΑ)
ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε : 100 € (με το ΦΠΑ)
ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. : 120 € (με το ΦΠΑ)

Αφήστε μια απάντηση