Διδακτική επίσκεψη της 5/3/2012

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή ανέθεσε τη μετακίνηση των μαθητών

στο ταξιδιωτικό γραφείο «MaltzarisGroup.LTD»  διότι η προσφορά του κρίθηκε ως η

πλέον συμφέρουσα για το ΕΠΑΛ Κρυονερίου.

Οι προσφορές που λάβαμε ήταν:

MaltzarisGroup.LTD : 99 €
ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε : 100 €
DIMAS TRAVEL : 100 €
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε. : 135 €
ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. : 120 €
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : 130 €

Αφήστε μια απάντηση