Αρχική » ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Αρχείο κατηγορίας ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Αναλυτικές Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές εγγραφέςΛήψη αρχείου

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΛήψη αρχείου

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ, 24/06/2022 – 07/07/2022Λήψη αρχείου

Οι μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. βάφουν το σχολείο τους!

Με το τέλος της σχολικής χρονιάς μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ανέλαβαν να βάψουν το σχολείο. Το σχολείο μας πλέον βαμμένο και καθαρό περιμένει τους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά.

Η διεύθυνση συγχαίρει και ευχαριστεί τους μαθητές της για την εργασία αυτή!

 

IMG 8f269d3a3e12bb08f7aba3ea797a0399 V

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής 2019 – 2020

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Γενικά

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019 – 2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 22η Μαΐου και ώρα 10:00 έως τη 17η Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00.

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο ΠΣ myschool. Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

Είσοδος στην εφαρμογή e-eggrafes

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Για τους/τις ανήλικους/-ες μαθητές/-τριες ή ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.

Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/-σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/-ες μαθητές/-τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον/τη Διευθυντή /-ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου ο/η τελευταίος/-α να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που έχουν καταχωρισθεί στο ΠΣ myschool με αυτά που εμφανίζονται στο taxis.

Οι Διευθυντές/-ντριες των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση διαθέτοντας έναν/μία τουλάχιστον εκπαιδευτικό και έναν Η/Υ στο σχολείο τους για την καταχώριση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων.

Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα.

Οι αιτούντες/-σες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή e-eggrafes θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τα μαθήματα επιλογής, τις ομάδες προσανατολισμού των ΓΕ.Λ., τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., στις οποίες δύνανται να εγγραφούν.

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

 • Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας
 • Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριαςΓια τα ΕΠΑ.Λ.:
 • Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
 • Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ. Κοινά (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ):
 • Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
 • Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
 • Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/-τριας
 • Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
 • Ο αριθμός του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/-τριας

 

Σημειώνεται ότι:

 • Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́75).
 • Οι αιτούντες/-σες, οι οποίοι/ες δηλώσουν Τάξη/Τομέα/Ειδικότητα στην οποία δεν έχουν δικαίωμα να εγγραφούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes

Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση:

α. Για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11 Σεπτεμβρίου 2019).

β. Για τα ΕΠΑ.Λ. από την 20η έως την 28η Ιουνίου 2019 για την Α’ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών και από την 1 η έως την 5 η Ιουλίου για την Β’ φάση ηλεκτρονικών εγγραφών Μαΐου – Ιουνίου 2019.

περισσότερα στα:

 1. Έγγραφο ΕΞΕ-80206-2019…
 2. Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής e-eggrafes

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α’-Β’-Γ’ , Δ’ ΕΠΑΛ – ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α’-Β’-Γ’ , Δ’ ΕΠΑΛ – ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ώρα Προσέλευσης
α’ κύκλος 17:30-19:30
β’ κύκλος 19:30-21:30
Διάρκεια Εξέτασης : 2 ώρες (τα Νέα Ελληνικά εξετάζονται 3 ώρες)

Α ΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α1 ΕΠΑΛ Α2 ΕΠΑΛ
Πέμπτη, 23 Μάιος Φυσική Φυσική
Τρίτη, 28 Μάιος Γεωμετρία Γεωμετρία
Τετάρτη, 29 Μάιος Άλγεβρα Άλγεβρα
Πέμπτη, 30 Μάιος Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά
Πέμπτη, 6 Ιούνιος Ιστορία Ιστορία
Παρασκευή, 7 Ιούνιος Χημεία Χημεία

B ΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ B’ΕΠΑΛ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β’ ΕΠΑΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Β ΕΠΑΛ  Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ.
Πέμπτη, 23 Μάιος Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά
Τρίτη, 28 Μάιος Άλγεβρα Άλγεβρα Άλγεβρα
Τετάρτη, 29 Μάιος ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές-(Θ) ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ
Πέμπτη, 30 Μάιος ΦΥΣΙΚΗ Φυσική Φυσική
Πέμπτη, 6 Ιούνιος ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Μηχανική – Αντοχή Υλικών  Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων-      Θ
Παρασκευή, 7 Ιούνιος ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές-(Θ) ΥΛΙΚΟ Κ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

Γ ΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ’ ΕΠΑΛ ΔΟΜΙΚΩΝ Γ’ ΕΠΑΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γ’ ΕΠΑΛ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πέμπτη, 23 Μάιος Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά Νέα Ελληνικά
Τρίτη, 28 Μάιος Άλγεβρα Άλγεβρα Άλγεβρα
Τετάρτη, 29 Μάιος ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές-(Θ Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών-(Θ)                                      Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών-
Πέμπτη, 30 Μάιος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέμπτη, 6 Ιούνιος ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Βασική Ηλεκτρολογία-(Θ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Παρασκευή, 7 Ιούνιος ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές-(Θ)  Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών-(Θ)

Δ ΤΑΞΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ’ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Πέμπτη, 23 Μάιος Νέα Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα
Τρίτη, 28 Μάιος Άλγεβρα Άλγεβρα Άλγεβρα
Τετάρτη, 29 Μάιος

Α ΚΥΚΛΟΣ

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων-(Θ) Δίκτυα Υπολογιστών-(Θ) Σύγχρονη  Αισθητική ΙΙ
Τετάρτη, 29 Μάιος

Β ΚΥΚΛΟΣ

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού-(Θ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Υγιεινή-(Θ)
Πέμπτη, 30 Μάιος

Α ΚΥΚΛΟΣ

Στοιχεία Μηχανών-(Θ) Προγραμματισμός Υπολογιστών-(Θ) Ανατομίας – Φυσιολογία ΙΙ-(Θ)
Πέμπτη, 30 Μάιος

Β ΚΥΚΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών-(Θ) Κοσμητολογία-(Θ)

Κατηγορίες

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων