Αρχική » ΜΝΑΕ » Ενημέρωση για το πρόγραμμα ΜΝΑΕ

Ενημέρωση για το πρόγραμμα ΜΝΑΕ

Τι είναι το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» – «ΜΝΑΕ» είναι ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Εφαρμόστηκε πιλοτικά για το 2017- 2018 σε 9 σχολεία με στόχο τη διεύρυνσή του σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας την περίοδο 2018-2021.
Είναι πολυδιάστατο γιατί αποτελείται από πολλαπλές διαφορετικές παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και φιλόδοξο γιατί έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Το «ΜΝΑΕ» εφαρμόζεται κυρίως στους μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές που έρχονται από το Γυμνάσιο και επιλέγουν το ΕΠΑ.Λ., στηρίζονται σε όλη τη διάρκεια της Α’ τάξης για μια ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Τι κάνει το Νόησις στο έργο ΜΝΑΕ;

Το «ΝΟΗΣΙΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει οριστεί υπεύθυνο για την υλοποίηση Σχέδιων Δράσης και Καλών Πρακτικών από το σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας. Το «ΝΟΗΣΙΣ» λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση Πράξης στα ΕΠΑΛ της χώρας από την αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αποτελεί και το φορέα λειτουργίας της Πράξης.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι, μπορούν αν φανούν χρήσιμοι για την ενημέρωσής για το πρόγραμμα
“Μια Νέα Αρχή στα Επάλ” (ΜΝΑΕ)

Αρχική σελίδα ιστότοπου ΝΟΗΣΙΣ

Αρχική σελίδα ιστότοπου της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος το 2017-2018

Ημερίδα ενημέρωσης “Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ” – Σχέδια δράσης 15-11-2018

Ημερίδα “Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” – Παρουσίαση NOESIS 4-9-2018

Επιμορφωτικό Υλικό

Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία
Σύμβουλος Καθηγητής
Υποστήριξη Παιδιών & Εφήβων – Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς
Υποστήριξη Παιδιών & Εφήβων – Οδηγίες για Γονείς

 

Κατηγορίες

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση