Δημοσιεύσεις

Εισηγήσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

 1. Δραγογιάννης, Κ., Παπαντώνη, Η. & Δραγογιάννης, Δ. (2015). Παρελθόν και μέλλον υπηρεσίας της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στο Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 13-15 Νοεμβρίου, Πάτρα.
 2. Δραγογιάννης, Κ., Παπαντώνη, Η. & Δούμουρας, Α. (2015). Βαθμός αποδοχής της Υπηρεσίας VoIP από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 13-15 Νοεμβρίου, Πάτρα.
 3. Καλογεράς, Δ., Δραγογιάννης, Κ. & Σερεμέτη, Λ. (2014). Εκπαιδευτικό σενάριο στα μαθηματικά: «Περιστρέφοντας τα τετράγωνα». Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου «Η Εκπαίδευση στη Εποχή των ΤΠΕ», 22 & 23 Νοεμβρίου, Αθήνα, ISBN: 978-960-99435-6-7 (e-book), σσ. 454 – 462.
 4. Δασαργύρη, Χρ., Δραγογιάννης, Κ., Λαλάς, Χρ., Σαΐτη, Α. & Χιόνη, Ε. (2014). Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση Σχολείων: Ιστοεξερεύνηση στον χώρο του πολιτισμού και της ιστορίας. Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου «Η Εκπαίδευση στη Εποχή των ΤΠΕ», 22 & 23 Νοεμβρίου, Αθήνα, ISBN: 978-960-99435-6-7 (e-book), σσ. 1562 – 1569.
 5. Δραγογιάννης, Κ., Παπαντώνη, Η. & Λαλάς, Χ. (2014). Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην η-τάξη μέσω της η-τάξης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», 14-16 Νοεμβρίου, Πάτρα.
 6. Καλογεράς, Δ., Δραγογιάννης, Κ. & Σερεμέτη, Λ. (2014). Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείο. 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαιδευτική Πολιτική (EduPoliies 2014), 26-28 Σεπτεμβρίου, Αθήνα.
 7. Δραγογιάννης, Κ., Λαλάς, Χρ., & Παπαδοπούλου, Π. (2013). Εντάσσοντας τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μελέτη περίπτωσης: Οι ομάδες του Facebook στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 5th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση, 11-13 Οκτωβρίου, Αθήνα.
 8. Dragogiannis, K., Papadopoulou, P., Pantelopoulou, S. & Tsolou, O. (2013). E-learning system evaluation for in-service education and training. In the Proceedings of the 1st International Conference on Computer Supported Education, May 14-16, Athens, Greece.
 9. Δραγογιάννης, Κ. (2011). Διείσδυση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ελεύθερη πρόσβαση. Μελέτη Περίπτωσης. 1ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (E.E.E.E.) “Εφαρμογές των Μαθηματικών στη Διοίκηση, στην Οικονομία, στην Παραγωγή & στην Εκπαίδευση”, 24-25 Ιουνίου, Αθήνα.
 10. Δραγογιάννης, Κ. & Παπαδοπούλου, Π. (2011). Δείκτες επιτυχίας συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: Τμήμα Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. 1ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (E.E.E.E.) “Εφαρμογές των Μαθηματικών στη Διοίκηση, στην Οικονομία, στην Παραγωγή & στην Εκπαίδευση”, 24-25 Ιουνίου, Αθήνα.
 11. Παντελοπούλου, Στ., Δραγογιάννης, Κ., Χρήστου, Σ., Γκορτσά, Μ. & Μπογιατζιδάκη, Ε. (2010). Απολογιστική αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού – Μελέτη περίπτωσης, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 27-30 Μαΐου, Αθήνα.

 

Σύντομες ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια

 1. Δραγογιάννης, Κ., Λαλάς, Χρ. & Σαΐτη, Α. (2011). Μια εφαρμογή βάσης ιστορικών δεδομένων σε έργο του eTwinning. 8ο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (ΕΕΕΠ) για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΔΤΠΕ) «Το Ψηφιακό Σχολείο», 22-23 Οκτωβρίου, Αθήνα, σσ. 683 – 687.
 2. Γεωργίου, Α., Δραγογιάννης, Κ., Λαλάς, Χρ. & Σαΐτη, Α. (2011). Μαθητική εφημερίδα με χρήση του λογισμικού QuarkXPress. 8ο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (ΕΕΕΠ) για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΔΤΠΕ) «Το Ψηφιακό Σχολείο», 22-23 Οκτωβρίου, Αθήνα, σσ. 388 – 392.

Αναρτημένες ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια

 1. Παπαντώνη, Η. & Δραγογιάννης, Κ. (2014). Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση. Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου «Η Εκπαίδευση στη Εποχή των ΤΠΕ», 22 & 23 Νοεμβρίου, Αθήνα, ISBN: 978-960-99435-6-7 (e-book), σσ. 1937 – 1945.
 2. Δραγογιάννης, Κ. & Παπαντώνη, Η. (2014). Διείσδυση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαιδευτική Πολιτική (EduPolicies 2014), 26-28 Σεπτεμβρίου, Αθήνα.

 

Αφήστε μια απάντηση