Μαθητικό δυναμικό

Σχολικό έτος 2014-2015

Τμήμα Α1: Δεκατέσσερις (14)

Αγόρια: Δεκατρία (13) Κορίτσια: Ένα (1)

Τμήμα Α2: Δεκατέσσερις (14)

Αγόρια: Δεκατρία (13) Κορίτσια: Ένα (1)

Τμήμα Β1: Είκοσι δύο (22)

Αγόρια: Δεκαεννέα (19) Κορίτσια: Τρία (3)

Τμήμα Β2: Είκοσι τέσσερις (24)

Αγόρια: Είκοσι (20) Κορίτσια: Τέσσερα (4)

Τμήμα Γ1: Δεκαεννέα (19)

Αγόρια: Δεκαοκτώ (18) Κορίτσια: Ένα (1)

Τμήμα Γ2: Δεκαεννέα (19)

Αγόρια: Δεκατρία (13) Κορίτσια: Έξι (6)

Αφήστε μια απάντηση