ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι κάποιες ημερομηνίες στο χρονοδιάγραμμα  μαθητείας έχουν αλλάξει, όπως για παράδειγμα η απόφαση λειτουργίας  των τμημάτων ( ΠΕΜ 28/01/2021 )  και η έναρξη των μαθημάτων που θα είναι   ΔΕΥ 08/02/2021 – ΠΑΡ 12/02/2021. Ενημερωθείτε αναλυτικότερα  από  το συννημμένο έγγραφο.   Χρονοδιάγραμμα Ε ΦΑΣΗ new 2