ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2020-2021» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε με τον επισυναπτόμενο  προσωρινό πίνακα για τη σειρά κατάταξης  των υποψηφίων  του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη  Μαθητείας για το σχ.έτος 2020-2021 . Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων για τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων
μαθητευομένων, ορίζεται από 21-12-2020 έως και 22-12-2020 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣ.

Προσ Πίνακας Μαθητείας ΑΡ ΑΙΤΗΣΗΣ 2020 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ