ΨΥΧΟΛΟΓΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο  σχολείο μας προσφέρεται ψυχολογική υποστήριξη από ψυχολόγο σε καθημερινή βάση. Η αρχική  επικοινωνία θα πραγματοποείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην περίοδο της αναστολής της  δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων,  είτε δια ζώσης όταν γίνει η άρση του απαγορευτικού. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο επισυναπτόμενο έγγραφο.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ