Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2015

Για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

Το μηχανογραφικό για την ομάδα Α των ΕΠΑΛ μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Αφήστε μια απάντηση