Τοποθετήσεις – Διαθέσεις αποσπασμένων εκπ/κών από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ σε Σχολικές Μονάδες της Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

Θέμα: Τοποθετήσεις – Διαθέσεις αποσπασμένων εκπ/κών από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ σε Σχολικές Μονάδες της Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας
Ημ/νια: 28/11/2014 11:57:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓ3Λ9-ΥΧΖ
Πηγή – περισσότερα: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%933%CE%9B9-%CE%A5%CE%A7%CE%96

Αφήστε μια απάντηση