Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ τάξης ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014

Στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας του υπ. αριθ. πρωτ. 151934/Γ2 της 17-10-2013 έγγραφο με οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (Project) της Α΄ τάξης ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014. Οι οδηγίες αυτές αφορούν στα εξής:

  1. Συμμετοχή των ειδικοτήτων στην εποπτεία και καθοδήγηση των Ερευνητικών Εργασιών
  2. Αρμοδιότητες Σχολικών Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης
  3. Πρόταση και Έγκριση Ερευνητικών Θεμάτων
  4. Ορισμός Συντονιστή των Ερευνητικών Εργασιών
  5. Επιλογή Θέματος από τους Μαθητές
  6. Καθιέρωση Ζώνης Ερευνητικών Εργασιών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
  7. Δημόσια παρουσίαση Ερευνητικών Εργασιών από Μαθητικές Ομάδες
  8. Αξιολόγηση Ερευνητικών Εργασιών
  9. Ανάρτηση στο Διαδίκτυο των Ερευνητικών Εργασιών

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο από εδώ (doc αρχείο σε μορφή zip)

Αφήστε μια απάντηση