Προκήρυξη διαγωνισμού υποτροφιών Βαρβάκειου Ιδρύματος ακαδημαϊκού έτους 2012-13

Το Βαρβάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση είκοσι τριών (23) υποτροφιών εσωτερικού κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, που θα δοθούν σε βάρος των εσόδων του Ιδρύματος ως εξής:

α) Δέκα (10) σε απόφοιτους Δημοσίου Δημοτικού που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Γυμνασίου,

β) Δέκα (10) σε απόφοιτους Δημοσίου Γυμνασίου που γράφτηκαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013 στην Πρώτη (Α΄) τάξη Δημοσίου Λυκείου,

γ) Τρεις (3) σε αποφοίτους Δημοσίου Λυκείου που φοιτούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 στο Πρώτο (Α΄) εξάμηνο σπουδών

Περισσότερες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση