ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΣΧΕΤ: α) Το Π.Δ. 465/81 (ΦΕΚ 129/τ. Α ́/ άρθρο 10) β) Η υπ’αριθμ. Γ2/241/25-1-1985 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ γ) Το Π.Δ.47/2012 (ΦΕΚ Α ́ 97) δ) Η υπ’αριθμ 54822/Γ2/15-05-2012 ε) Το Π.Δ. 68/2014 (ΦΕΚ 110/2014/ τ. Α ́) στ) Η υπ’αριθμ. 156357/Γ2/30-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 2660) η) Η υπ’αριθμ. 171868/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ […]

;
Copyright © Δρ Ευτυχία Νικολακοπούλου           Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση